Родителска среща

Проведени бяха родителски срещи в началото на учебната година при следния график.

  • Втора група – 16.09.2022г., от 17.00ч.
  • Първа група – 20.09.2022г. от 17.00ч