Среща с представител на РУ гр. Своге

На 08.11.2022г се проведе среща с представител на РУ гр. Своге по повод професионалния празник на полицията. Проведена бе беседа, връчен бе поздравителен адрес от името на детската градина.