ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЪЛШЕБСТВО“, гр. СВОГЕ

Детската градина е открита на 1 септември 1984г.

Детска градина „Вълшебство“ е институция, която осигурява предучилищно образование за деца от две до седемгодишна възраст. Състои се от една основна сграда и дворно пространство с площадки и озеленена част. В детската градина има две групи, които са сформирани по възрастов принцип и желание на родителите.

 

Мисия

„Да знаем, да умеем да правим, да живеем с другите и различните; да бъдем,  да сме ние!“

Партньори

Детската градина поддържа връзка с различни институции. Създадени са Обществен съвет и Родителски колективи. Детската градина си сътрудничи с читалище „Градище“, начално училище „Петър Берон“, РУ на МВР, ЦОП – Своге, РС „ПБЗН“ Своге, ДГС Своге, „Монделийз“ България – гр.Своге и още много други юридически и физически лица.

Визия

Детска градина „Вълшебство“ се стреми да е:

  • Предпочитана среда за 2 – 7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие; място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Стратегия

„Ние се учим и учим децата да живеят заедно с ДРУГИТЕ, за да съхраним най-скъпото на земята – детската душа!“

Стратегията е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето. Всяка идея в стратегията е осмислена през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес следва да бъдат подчинени на основната цел – изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.