Класиране новоприети деца 2024/2025  учебна година

Заявление прием 2024/2025

Заявление за детска градина 2024/2025

Заявление-за-посещение-през-летен-период-2023

заявление прием

 

класиране 2023

 

Бележка по домашни причини

Бележка за контактност (в епидемиологична обстановка)

Ролята на празниците в изграждането на гражданско поведение на децата