В Детската градина работят следните педагогически и непедагогически специалисти:

Директор с група:

Надя Пешева – магистър;

Учители :

Сашка Илиева – магистър;

Десислава Илчева – магистър;

Симона Иванова – бакалавър;

Евелин Томова – бакалавър;

Помощник-възпитатели:

Теодора Григорова

Ирена Такева

Марияна Митова

Домакин : Десислава Колева

Готвач : Даниела Маркова

Огняр:  Христослав Гъргоров.

Всеки от тях приема работата с отговорност и радост, стремейки се да даде най-доброто от себе си за благоприятното развитие на децата.

Институцията се включва в национални програми, конкурси. Отбелязва чрез вътрешни и външни мероприятия с присъствието на външни лица национални, регионални и международни празници, както и личните празници на децата. Детската градина работи заедно с различни школи, както и позволява провеждането на външни театрални постановки (преди създалата се епидемиологична обстановка). Децата от детската градина се включват в отбелязването на местни празници чрез изнесени рецитали и тържества, шествия.