Среща с представител на РУ гр. Своге

На 08.11.2022г се проведе среща с представител на РУ гр. Своге по повод професионалния празник на полицията. Проведена бе беседа, връчен бе поздравителен адрес от името на детската градина.

Есенен базар

На 26 и 27 октомври в детската градина се състоя Есенен базар. В него участваха и двете групи.

Състезание по БДП „На улицата и в играта – спазвам правилата“

На 24.10.2022г. се проведе състезание по БДП с участието на децата от подготвителната група, родители и представители на РУ гр. Своге.