Есенен базар

На 26 и 27 октомври в детската градина се състоя Есенен базар. В него участваха и двете групи.