Провеждане на родителска среща.

На 19. 09.2023 година от 16.30ч. се проведе родителска среща и в двете групи.