Entries by admin-dg

Родителска среща

Проведени бяха родителски срещи в началото на учебната година при следния график. Втора група – 16.09.2022г., от 17.00ч. Първа група – 20.09.2022г. от 17.00ч