Обявено класиране за прием 2023/2024г.

На 28.04.2023г. е обявен списъкът с приетите деца в детската градина. За записване на новоприетите деца се подава заявление по образец от сайта, раздел За родители.