Прием 2024/2025

Уважаеми родители,
На основание Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Своге, Детска градина „Вълшебство“ – кв. „Дренов“ ще приема заявления за прием за учебната 2024 / 2025 година от 5 март 2024 година до 12 април 2024 година / включително/.
Необходимите документи при кандидатстване са :
1.Заявление по образец.
2.Копие от акта за раждане на детето.
3.Удостоверение на адресна регистрация на детето.
За учебната 2024 / 2025 година детската градина обявява 7 места за прием, като приоритет имат децата на 4, 5 и 6 годишна възраст, които са в задължителна подготвителна възраст.
Документите ще се приемат всеки ден от понеделник до петък от 10.00 часа до 11.00 часа в сградата на детската градина.
Класирането ще бъде обявено на 30 април 2024 година.
Заявленията можете да изтеглите от сайта на Детска градина „Вълшебство“, раздел „За родители“.